Nilsson och Saweståhl i Jönköpings-Posten: Hbtq-säkra europeiskt bistånd

Öppna Moderaters förbundsordförande Kim Nilsson skriver tillsammans med Fredrik Saweståhl, (M) kandidat i EP-valet och ordförande European Centre Right LGBT+ Alliance, i Jönköpings-Posten om vikten av att EU:s biståndspolitik behöver få ett HBTQ-perspektiv.  Kim och Fredrik skriver bland annat: ”Ett effektivt och välfungerande bistånd måste vila stabilt på respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi har…