Förbundsordförande Kim Nilsson kommenterar RFSL:s EP-valrapport

Bra HBTQ-politik enligt vem? Igår presenterades RFSLs valrapport inför Europaparlamentsvalet den 26 maj. Undersökningen tar fasta på hur respektive parti röstat under den senaste mandatperioden jämfört med RFSLs ståndpunkt. Öppna Moderater tycker självklart att det är positivt att HBTQ-frågorna lyfts upp på den politiska agendan i EP-valet. Men det är beklagligt att undersökningen ger en…