EP-valet: Hur ser Arba Kokalari på HBTQ-frågorna?

Öppna Moderater intervjuar Moderaternas toppkandidater i EP-valet kring deras syn på HBTQ-frågor. Nu har turen kommit till nummer fyra på den moderata valsedeln: Arba Kokalari. Arba arbetar till vardags som globalt pressansvarig på Electrolux och har en lång bakgrund inom internationell politik och då med särskild tyngdpunkt på EU. Hon har bland annat varit vice…