Välkommen till Öppna Moderater Södermanlands årsmöte som i år äger rum onsdag 20 mars kl.18.00 på Restaurang Gränden i Eskilstuna. Årsmötet vänder sig till samtliga medlemmar.

Årsmötet inleds kl.18:00 med sedvanliga stämmoförhandlingar, vi kommer välja en ny distriktsstyrelse för kommande verksamhetsår och behandla eventuella inkomna motioner och propositioner.

Om du ämnar deltaga i årsmötet anmäl dig gärna någon dag innan till annelie.nystrom(at)eskilstuna.se.

Är du intresserad av att skriva en motion och att den behandlas under årsmötet. Skicka den senast 15 mars till annelie.nystrom(at)eskilstuna.se.

Kandidaturer till styrelsen mejlas till valberedningens sammankallande: louise.dahlgren(at)outlook.com.

Facebook-eventet för årsmötet finner ni här.

Varmt välkomna

Distriktstyrelsen
Öppna Moderater Södermanland