Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl skriver på Gefle Dagblads debattsida om vikten av att ändra Socialstyrelsens regler för blodgivning så att MSM får rätt att ge blod på samma villkor som heterosexuella personer. 

I artikeln lyfter Fredrik bland annat:

”Genom bestämmelser som måste uppfattas som diskriminerande får män som har haft sex med män inte lämna blod på samma villkor som andra grupper. De olika regler som ännu i dag gäller är märkligt nog inte baserade på det egna beteendet, vad vi som individer gör och har gjort, utan på vilken grupp du tillhör. Det är själva definitionen av diskriminerande.

Att rakt upp och ner hävda att alla män som har sex med män är en riskgrupp och att alla som endast ägnar sig åt heterosexuellt sex eller kvinnor som har sex med kvinnor inte är det är såväl okunnigt som omodernt.”

Hela artikeln finner ni här.