Det har nu gått över 100 dagar sedan valet och ingen regering är i sikte ännu. Det ger ett tillfälle att önska vad en ny regering borde ta tag i. Listan är förstår lång med alla problem som vårt land har. Även när det gäller hbtq-frågorna finns att göra.

I den internationella hbtq-organisationen ILGA:s årliga ranking över hur läget är för hbtq-personer och deras rättigheter i Europa har Sverige tappat mark. I den senaste ligger Sverige på plats 10. Det är över tid ett fall från den tredjeplats vi uppnådde senast vi hade en Alliansregering i Sverige.

Vi har kommit långt i Sverige när det gäller öppenhet och möjligheter för homo- och bisexuella, transpersoner och queera. Det är naturligtvis även glädjande att andra länder i Europa gjort framsteg, men det är ingen ursäkt för att slå sig till ro. Det finns fortfarande mer att göra på hemmaplan. Det är inte en positiv utveckling för Sverige att vi är frånåkta av Malta och Norge och passerade av Portugal och Finland.

Det finns ett fortsatt behov av reformarbete. Vi behöver fortsätta modernisera familjepolitiken och reglera och tillåta surrogatmödraskap, införa föräldraskapspresumtion så att båda parter blir automatiska föräldrar till sina barn, stärka transpersoners ställning, friskförklara transsexuella och arbetet mot hatbrott behöver förbättras och skötas systematiskt i hela landet.

Vi var många som var bekymrade och befarade att Sverige skulle tappa styrfart i hbtq-frågorna med en röd-grön regering och det är också det som är facit av de senaste fyra åren. Nu är det tid för nystart. En ny regering bör ta en ordentlig titt på rankingen och identifiera vilka områden som Sverige har att jobba med om vi vill ligga i framkant i Europa. Det är en önskan inför det nya året och till en ny regering.

Fredrik Saweståhl Förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas hbtq-förbund