Med anledning av World AIDS Day som inträffar den 1 december så skriver Fredrik Saweståhl och Robert Mellberg från Öppna Moderaters förbundsstyrelse på QX debattsida. 

I artikeln skriver de bland annat:

”Det internationella samfundet har som mål att HIV och AIDS inte längre ska vara ett globalt hot mot hälsan senast år 2030. Det är ett ambitiöst mål och världens länder ligger tyvärr långt under den nivå i satsningar som behövs för att nå det. 2016 fanns det 19,1 miljarder dollar att tillgå i hela världen för kampen mot HIV och AIDS. Det är för lite. För att vi ska kunna nå målet och arbetet kunna fortgå som det borde krävs att det ytterligare 7,2 miljarder dollar fram till 2020. Stödet till kampen mot HIV och AIDS via UNAIDS och andra källor var som högts 2013 och har sedan minskat. Det är inte rätt väg. Vi behöver ett starkare ekonomiskt åtagande om vi på riktigt ska kunna nå målet och lägga den globala epidemin bakom oss.”

”Tillsammans i Europa kan vi visa det ledarskap som behövs för att världen ska kunna nå målet om att stoppa HIV och AIDS som globalt hot mot vår hälsa till 2030. Det är en ledartröja som är värd att ta. Det handlar inte bara om att utrota en sjukdom och rädda liv det handlar om att ge länder och delar av världen en ny chans att växa och nå framgång. Ett bistånd som på riktigt ger hållbarhet över tid.”

Hela artikeln finner ni här.