Vi har en dröm om att alla människor en dag kommer att leva sida vid sida oberoende kön, könstillhörighet, sexuell läggning, trans eller queer. Vi har en dröm om att du inte definieras av din sexuella läggning eller din könsidentitet. Vi har en dröm om ett samhälle där detta är möjligt för vi tror på framtiden, skriver Patrik Nordin (M) och Johan Fält (M).

Vi moderater tror på människans egen kraft att förändra och leva sitt liv och vi vill ge verktygen så att det kan ske. Alla hederliga människor ska leva i trygghet. Alla människor ska bemötas med respekt. Det är vår värdegrund.

Läs hela artikeln: http://www.gp.se/debatt/vi-har-en-dr%C3%B6m-om-ett-%C3%B6ppet-samh%C3%A4lle-1.7691224