Öppna Moderater: ”Allt är sannerligen inte perfekt med EU. Men genom att stanna i unionen ökar vi möjligheten för Sverige att vara med och påverka inom frågor som rör fri rörlighet, mänskliga rättigheter och hbtq-personers livsvillkor i hela Europa”

EuroPride 2018 är äntligen igång. Människor från hela världen samlas i Stockholm denna vecka och i Göteborg om två veckor för att hylla allas rätt leva som hen vill. Temat för årets festival är hbtq-personers möjligheter att kunna resa tryggt och fördomsfritt i Europa. Något som idag inte är verkligheten för många.

Hela artikeln: https://nyheter24.se/debatt/911878-brexit-och-swexit-gor-europride-viktigare-an-nagonsin