Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Sawståhl skriver i en insändare i Allehanda om äldre normbrytare som ibland glöms bort i HBTQ-diskussionerna.

”Äldre normbrytare är ett område som tyvärr fått lite uppmärksamhet men som bör komma upp på agendan mer. Ingen ska behöva gå in i garderoben igen för att man blivit äldre eller behöver samhällets stöd. I Stockholm finns ett boende riktat till gruppen och en rad äldreboenden i Sverige har blivit hbtq-certifierade, ofta i Alliansstyrda kommuner. Det är bra men det finns mer att jobba med.”

Hela insändare finns att läsa via länken: https://www.allehanda.se/artikel/opinion/insandare/hbtq-personer-blir-ocksa-aldre-de-fortjanar-en-vardig-alderdom