Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl skriver på Allehandas insändarsida med anledning av den akuta blodbristen som råder och att det trots detta faktum i princip är omöjligt för män som har sex med män att donera blod.

Reglerna idag säger att den som vill ge blod och är heterosexuell får ge blod om personen inte haft sex med någon ny partner de senaste tre månaderna. Det är en rimlig gräns. Reglerna säger samtidigt att män som har sex med män inte får ha haft sex överhuvudtaget på ett helt år för att kunna få ge blod.

Detta gäller alltså oavsett om den mannen lever i stabilt monogamt förhållande med en och samma partner sedan många år tillbaka. Du måste ändå leva i totalt celibat i ett helt år för att kunna bidra till ett viktigt behov i samhället. Det finns inga skäl för så rigida regler och en så diskriminerande tillämpning.

Allt blod som doneras testas i Sverige för att säkerställa att det inte ska medföra risker. Det blod som en blodgivare ger första gången används dessutom inte alls, utan det är först vid andra tillfället och framåt som blod du donerar ges till någon annan. Det finns alltså goda säkerhetsmarginaler inbyggda i systemet.”

Insändaren i sin helhet finner ni här: https://www.allehanda.se/artikel/opinion/insandare/att-stanga-ute-homosexuella-nar-det-rader-blodbrist-ar-oansvarigt-1