Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl skriver på Norrbottens Kurirens debattsida tillsammans med Anders Josefsson, gruppledare för Moderaterna i Luleå, och Nihad Zara, ordförande för Moderaterna i Luleå, med anledning av Luleå Pride som går av stapeln 15-17 juni. 

”Sommaren är över oss och med den så följer även detta år ett rekordstort antal Pride-festivaler runt om i Sverige. Luleå har hunnit bygga en bra tradition runt ett växande Pride. Det är bra. Pride spelar stor roll för att sätta strålkastarljuset på hbtq-frågor och på hbtq-personers livssituation. Men det finns en risk att perspektiven försvinner när paraden är över.

Det är därför viktigt att jobba lokalt med hbtq-frågor även när det inte är Pride. Alla kan göra något för att fortsätta framåt. Några perspektiv som vi ser som viktiga för det lokala hbtq-arbetet ryms inom det hbtq-lyft som vi moderater lanserade redan 2014. Hbtq-lyftet handlar om att öka kunskap och kompetens om hbtq-personers situation och skapa förutsättningar för en jämlik tillvaro för alla oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det innebär att vara tydlig med att se varje människa, varje individ, och skapa möj¬ligheter att leva på egna villkor. Det är ett politiskt perspektiv som sätter den enskilda individen i centrum – på så många sätt det motsatta mot den socialdemokrati som präglat Luleå i många decennier.”

Hela artikeln kan ni läsa här: http://www.kuriren.nu/opinion/vi-vill-fortsatta-lyfta-hbtq-fragor-i-lulea-nm4855288.aspx