Kan Finland så borde även Sverige kunna

I slutet av februari godkändes en ny lag i Finlands riksdag som innebär att om två kvinnor tillsammans skaffar ett barn så är båda kvinnorna barnets mammor och därmed föräldrar från den första dagen. Det är ett bra och positivt steg framåt för hbtq-personers och barns rättigheter i Finland. Tyvärr halkar Sverige efter.

I Sverige råder nämligen inte det läge som nu blir verklighet i Finland. I Sverige är det fortfarande så att bara den ena mamman – den som föder barnet räknas som förälder från början. Den andra mamman måste bekräftas som förälder vilket är en byråkratisk process som ibland beroende på var insemination gjorts kan ta många månader och som kan involvera intervjuer hos socialtjänsten. Detta innebär att vägen till att bli föräldrar för lesbiska par på grund av diskriminerande lagregler blir längre och krångligare än vad den borde. Det innebär också risker för barnet som under en period har en förälder och som om något händer den föräldern kan hamna i en otrygg situation.

Detta problem har en rimlig och enkel lösning. Det är vi går över från den faderskapspresumtion som finns i lagen idag och som säger att mannen i ett gift heterosexuellt par alltid automatiskt blir pappa till det barn som föds till en könsneutral föräldraskapspresumtion som innebär att båda parter blir föräldrar till ett barn som föds inom äktenskapet oavsett om äktenskapet är samkönad eller olikkönat. Frågan har diskuterats länge i Sverige och det är märkligt att den ännu inte lösts. Men nu finns inga ursäkter längre kan Finland så måste även Sverige kunna för barnets bästa.

Fredrik Saweståhl, Förbundsordförande Öppna Moderater
Edith Escobar. Distriktsordförande Öppna Moderater Syd
Sophia Ahlin, Distriktsordförande Öppna Moderater Sydost
Kim Hedbom, Distriktsordförande Öppna Moderater Örebro