Välkommen till Öppna Moderater Södermanlands årsmöte som i år äger rum måndagen den 5:e mars kl. 18.30 på Moderaterna i Södermanlands Kansli i Flen.

Årsmötet vänder sig till samtliga medlemmar.

Program i korthet

Årsmötet inleds kl.18:30 med sedvanliga stämmoförhandlingar, vi kommer välja en ny distriktsstyrelse för kommande verksamhetsår och behandla eventuella inkomna motioner och propositioner.

Vi bjuder även på Smörgåstårta och dryck.

Om du deltar i årsmötet anmäl dig gärna till lundstrom.johannes@gmail.com

Är du intresserad av att skriva en motion och att den behandlas under årsmötet. Skicka den till lundstrom.johannes@gmail.com senast 25:e februari

Kandidaturer till styrelsen skickas till valberedningens sammankallande: robin.tannarp@moderaterna.se

Varmt välkomna

Distriktstyrelsen
Öppna Moderater Södermanland