Välkommen på årsmöte med Öppna moderater Jönköpings län fredagen den 16 mars kl 18.00. Platsen för mötet är Moderaternas lokal på Kungsgatan 8A i Jönköping. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda på varnamo@moderaterna.se senast den 9 mars. För att ha rösträtt vid årsmötet krävs att du är medlem i Öppna moderater samt Moderaterna/MUF.

Efter årsmötet bjuder vi på middag med start cirka kl. 19.30 För att delta vid middagen önskar vi anmälan, som är bindande till varnamo@moderaterna.se senast den 9 mars

Årsmötet ska välja en styrelse för tiden intill 2019 årsmöte. Nomineringar, Kandidaturer och frågor kring detta skickas till valberedningens sammankallande Dalila Alibasic på dalila.marina.alibasic@gmail.com senast den 2 mars.

FB event: https://www.facebook.com/events/2025583397681236/