Välkommen på årsmöte med Öppna Moderater Stockholm på Blasieholmen hos Moderaterna i Stockholms stad och län.

Mötet inleds med årsmötestal av biträdande partisekreterare Anders Edholm kl 14:00.
Efter årsmötestalet tar vi en kortare paus innan årsmötet inleds. Motioner ska vara styrelsen tillhanda på stockholm@oppnamoderater.se senast 27 januari.
För att ha rösträtt vid årsmötet krävs att du är medlem i Öppna Moderater samt i Moderaterna.

Efter årsmötet bjuder vi på middag, med start ca kl 18. För att deltaga vid middagen önskar vi anmälan, som är bindande, till stockholm@oppnamoderater.se