Debatt: Tre är bättre än två – kön alltså

Nyligen kom beskedet om att det ska tillsättas en statlig utredning för att se på om Sverige likt många andra moderna länder ska införa ett tredje kön. Det skulle möjliggöra för de som har behovet att registrera sig som något annat än man eller kvinna. Öppna Moderater välkomnar att utredningen tillsatts och vi hoppas att…

Årsmöte – Öppna Moderater Syd 10/2

Välkommen till Öppna Moderater Syds årsmöte som i år äger rum lördagen den 10:e februari kl. 14.00 på Skånemoderaternas kansli, Hans Michelsensgatan 9 i Malmö. Årsmötet vänder sig till samtliga betalande medlemmar. Program i korthet Årsmötet inleds kl.14.00 med sedvanliga stämmoförhandlingar, vi kommer välja en ny distriktsstyrelse för kommande verksamhetsår och behandla eventuella inkomna motioner…

Årsmöte ÖM stockholm 10/2

Välkommen på årsmöte med Öppna Moderater Stockholm på Blasieholmen hos Moderaterna i Stockholms stad och län. Mötet inleds med årsmötestal av biträdande partisekreterare Anders Edholm kl 14:00. Efter årsmötestalet tar vi en kortare paus innan årsmötet inleds. Motioner ska vara styrelsen tillhanda på stockholm@oppnamoderater.se senast 27 januari. För att ha rösträtt vid årsmötet krävs att…