Frågan om hedersförtryck och hedersvåld har åter fått mer uppmärksamhet i den svenska debatten. Det är bra. Detta är företeelser som inte hör hemma i en modern värld och som måste motverkas. Vi måste också våga se hedersförtrycket som drabbar hbtq-personer.

Hbtq-personer är idag väldigt utsatta för hedersförtryck. Att vara bög eller flata är det absolut mest förbjudna. De som jobbar med utsatta grupper och möter utsatta personer kan vittna om att unga hbtq-personer har det väldigt tufft i en sådan miljö. Mer än vart 5:e samtal till RFSL:s brottsofferjour handlar om hedersförtryck mot hbtq-personer. Vi har alla som samhälle ett ansvar att agera. Det är en fråga om liv eller död.

I Stockholmsregionen finns sedan något år tillbaka en gemensam organisation som samverkar mot och hjälper personer som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för hedersförtryck. Origo som den heter gör ett viktigt arbete. De ser och möter det våld och förtryck som riktas mot unga hbtq-personer. Det är bra att Origo finns i Stockholmsregionen. Men det räcker inte. Vi menar att det behöver byggas liknande verksamheter i hela Sverige. Detta är inte enbart ett fenomen som finns i våra största städer. Vi måste därför ha kunskap och beredskap att möta hedersförtryck var det än visar sig. Vi vill därför se Origo-liknande verksamheter i alla län.

Vi behöver också i alla lägen våga se det hedersförtryck som riktas mot hbtq-personer. Det betyder att vården, skolan och socialtjänsten behöver bli uppmärksamma på detta liksom ledare i fritidsverksamheter. Här har kommuner och landsting ett ansvar att ta. Att ducka för hedersförtryck är att ge efter för krafter som inte har någon plats i ett modernt samhälle.

Normer kan förändras och ålderdomliga föreställningar om heder och manlighet etc kan bytas mot en positiv och inkluderande syn. Goda krafter har därför ett ansvar att ta diskussionen och ta frågan på stort allvar i alla sammanhang och i alla miljöer. Hbtq-rörelsen måste också bidra och våga vara närvarande.

Slutligen är det helt nödvändigt att se över påföljderna kring dessa brott. Vi behöver ha och se skarpare och kraftfullare reaktioner mot de som begår hedersrelaterade brott. Hårdare straff behövs och även de som ligger bakom brotten inte bara den direkta gärningsmannen behöver lagföras och straffas.

Fredrik Saweståhl, förbundsordförande
Edith Escobar, vice förbundsordförande
Jenny Edberg, vice förbundsordförande
Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund