Regeringen slår hårt mot hiv-preventionen i Sverige

Rapporterna om hur hbtq-personer i Tjetjenien behandlas är fasansfulla. Vi är många som blivit skakade, ledsna men också förbannade

Rätten att få leva som den man är och att kunna visa sin kärlek öppet oavsett vem du älskar borde vara självklar. Men runt om i världen är verkligheten en helt annan. Samkönade relationer är förbjudna i drygt 70 länder. Flera länder har dödsstraff för homosexuella handlingar.

Därför krävs det att det finns tydliga röster på den internationella arenan som står upp för hbtq-personers rättigheter, driver på utvecklingen och som tydligt markerar när rättigheterna kränks. Här har Sverige, som kommit mycket långt vad gäller hbtq-frågor, en viktig roll att spela.

Ett exempel på hur våra värderingar i hbtq-frågor gett avtryck i politiken är hanteringen av biståndet. Under alliansregeringen anpassades biståndet till en rad länder för att ge starkare stöd och hjälp där hbtq- personer varit särskilt utsatta. Dessutom drogs biståndet till Uganda in när mänskliga rättigheter för hbtq-personer i omfattande utsträckning kränktes.

Situationen för hbtq-personer i Ryssland har under lång tid varit svår. De uppgifter vi nu möts av från delrepubliken Tjetjenien om massgripanden av homosexuella samt hur de utsatts för tortyr och blivit mördade kräver ett kraftfullt och samlat fördömande. De oacceptabla övergreppen måste stoppas.

Den svenska regeringen måste nu ta sitt ansvar och se till att Sverige agerar och använder våra internationella plattformar– FN, EU och Europarådet – för att sätta press på Ryssland och för att gå till botten med vad som skett.

Vi moderater vill se ett starkt FN som har förmågan att skydda medborgarna i världen och som kan ingripa, till exempel med sanktioner, när länder på ett tydligt sätt inte lever upp till sina åtaganden.

Regeringen har lagt mycket kraft på kampanjen till FN:s säkerhetsråd och jagat en plats vid sammanträdesborden. Nu är det dags att använda sig av dem och prioritera innehåll och resultat. När de mänskliga rättigheterna kränks på det sätt som sker i Tjetjenien krävs handling.

Hbtq-frågorna måste också lyftas inom EU och Sverige bör driva på för att förtryck och våld mot hbtq-personer motverkas. Det gäller även arbetet i Europarådet vars tydliga uppgift är att värna och skydda mänskliga rättigheter. Åtaganden inom Europarådet måste följas och uppmuntra till en utveckling mot ett pluralistiskt och mer demokratiskt Ryssland och de oacceptabla övergreppen mot de mänskliga rättigheterna, inte minst mot hbtq-personer, och den ökade repressionen mot det civila samhället måste klandras.

Sverige har en lång tradition av att stå upp för människors rätt till trygghet och att få leva som den man är. De visar inte minst de fantastiska civila initiativ som nu sker runt om i Sverige, exempelvis genom Regnbågsfonden med insamlingar och stöd till tjetjenska hbtq-personer. Samtidigt krävs politiskt agerande.

Moderaternas ambition är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att leva i för hbtq-personer och att vi ska fortsätta att vara ett land som går före internationellt. Då kan vi inte stillasittande se på vad som nu sker i Tjetjenien. Regeringen måste se till att Sverige agerar, och det omgående.