Öppna Moderater i Bryssel med Anna Maria Corazza Bildt

Under ett par intensiva oktoberdagar reste en delegation på 27 medlemmar från Öppna Moderater i hela landet ner till Bryssel för studiebesök hos Moderaternas Europaparlamentsledamot Anna Maria Corazza Bildt. Dessutom besöktes EPP, ILGA, Sveriges EU-representation och Kreab.

Den första dagen startade hos Anna Maria som gav en presentation av den inre marknaden och om det utskotts IMCO där hon är vice ordförande. Med Anna Maria diskuterades gruppen också hennes stora engagemang och arbete kring hbtq-frågor, barns rättigheter och flyktingfrågan.

Efter timmarna i parlamentet flyttade sig gruppen några kvarter bort till kansliet för det Europaparti som Moderaterna tillhör – EPP. EPP som står för European Peoples Party är det största partiet i Europaparlamentet. På deras kansli möttes gruppen av generalsekreteraren Antonio Lopez Isturiz som pratade kring EPP:s roll och politik.

Senare på eftermiddagen träffade gruppen representanter från PR-byrån Kreab om hur de jobbar i Bryssel och på Europanivå. Dagen avrundades på kvällen med en trevlig gemensam middag med Anna Maria Corazza Bildt som värd.

Dag två startade med ett besök hos Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen där vi fick en dragning av Charlotta Eriksson om deras arbete Därefter var det ett nytt pass hos EPP nu om deras policyarbete. Sista punkten på dagordningen var ett besök hos ILGA Europe. ILGA är den internationella samlingsorganisationen för hbtq-organisationer. DE berättade om sitt viktiga lobbyarbete i EU och runt om i Europa vilket ledde till bra diskussioner.

Sammanfattning av besöket var att det var mycket information på kort tid och väldigt givande  och intressant.